Rot- och rutarbete

Skatteverket är frikostiga mot privatpersoner som behöver hjälp med att underhålla sina grönytor. Här ser du ett utdrag av vilka tjänster som ger rätt till skattereduktion. Läs mer på skatteverkets hemsida.

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för?

Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas:

  • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

  • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.

  • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.

  • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.

  • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.

 

 

Här nedan har du exempel på arbete som inte ger rätt till rutavdrag:

  • planteringsarbeten eller anläggning av gräsmatta,

  • anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket eller trädgårdsgångar. Exempel på sådana anläggningsarbeten är sten- och plattläggning samt asfaltering.