Trädgårdsmästare och arborister

Brinner du för grönytor och vill vara med och utveckla en fin verksamhet?

1519801400196.jpeg

Startade du din verksamhet för att du gillar administration, försäljning, inköp och projektledning? Inte?

 

Vi är duktiga på att få allt att snurra på effektivt och förenkla för våra underentreprenörer med riktigt enkel modern projektstyrning. Våra kunder uppskattar enkelheten och den höga kvalitet som vi alltid strävar efter att leverera. Därför letar vi nu efter fler UE som brinner för att arbeta ute på fältet och som vill få allt det tråkiga serverat på silverfat. 

Du utför uppdragen, vi sköter sälj, administration och projektledning. TIll ditt förfogande finns våra lokaler med lagringsutrymme med en egen gallerbox. Maskinuthyrning via grannföretaget och hjälp att finansiera investeringar som du kan komma att behöva göra i din verksamhet. Du får bättre beläggning och en högre inkomst. Kunderna får effektivare arbeten utförda.

 

Du är en person som vill få jobba effektivt och visa kunder fina resultat. Du är noggrann, omtänksam och utför jobben så som du skulle gjort om det vore din egen grönyta.

 

Trädgårdstjänst i Löddeköpinge är ett gröyteföretag med ambitionen att växa och skapa en stabil bas, året runt, för våra medarbetar. Vår ambition är att utveckla tjänsteutbudet inom utveckling och finplanering av grönytor samt inom arboristtjänster. 

 

Verksamheten utgår från våra lokaler på CenterSyd-området i Löddeköpinge och består av

 • finplanering,

 • beskärning,

 • anläggning av gräsmattor,

 • installation av bevattning ochgräsklippare,

 • trädfällning

 • stubbfräsning

 • plantering av träd och buskar

 • snöröjning vintertid.

 

Vi har även tre systerföretag  som jobbar med

 • finsnickeri

 • murning av stenmurar och putsning

 • halkskydd till simhallar och spaanläggningar

Frågor riktas till bolagets VD Wille Warnander som nås på telefon 072-1927257